ลงทะเบียนร้านค้า/แบรนด์สินค้า
ชื่อร้าน/แบรนด์สินค้า
รายละเอียดร้าน/แบรนด์สินค้า
วัน/เวลาเปิดทำการ
โทรศัพท์
Website
Facebook
Instagram
Twitter
ที่อยู่
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
บริการที่มี
หากเป็นแบรนด์สินค้าไม่ต้องเลือก
ชื่อเจ้าของร้าน/แบรนด์สินค้า
อีเมล์ร้านค้า/แบรนด์สินค้า
Daddy Card เป็นระบบบัตรสะสมคะแนน ที่ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้ากับทางร้านค้า/แบรนด์สินค้า เพื่อแลกของรางวัล
มูลค่าสั่งซื้อต่อ 1 คะแนน
คะแนนสำหรับการซื้อครั้งแรก
ลักษณะการปัดเศษ
ข้อมูลการเข้าใช้งาน
Login (อีเมล์)
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันตัวตน
ส่งข้อมูล